Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vergunning aanvragen voor fusie, overname of joint venture

Het kan zijn dat u na uw concentratiemelding van de ACM niet meteen toestemming krijgt voor uw fusie, overname of joint venture. Dan moet u bij ons een vergunning aanvragen en doen wij verder onderzoek. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Vraag de concentratievergunning aan bij de ACM

Gebruik het formulier voor aanvraag van een concentratievergunning. In het formulier staat hoe u de aanvraag doet en wat wij moeten weten om de aanvraag te kunnen beoordelen. U kunt uw melding per post sturen naar het adres in het formulier of via e-mail:

  • concentraties in de zorg: acm-post [at] acm [punt] nl (acm-post[at]acm[dot]nl) en PoortwachterDZ [at] acm [punt] nl (PoortwachterDZ[at]acm[dot]nl)
  • alle andere concentraties: acm-post [at] acm [punt] nl (acm-post[at]acm[dot]nl) en Werkregisseur [punt] DM [at] acm [punt] nl (Werkregisseur[dot]DM[at]acm[dot]nl)

Meer informatie leest u in onze Werkwijze bij concentratiezaken.
Lees wat wij doen met uw persoonsgegevens.

Kosten van de vergunningaanvraag bij de ACM

Als u een vergunning voor een fusie of overname aanvraagt, betaalt u 34.900 euro. Dit bedrag komt boven op de 17.450 euro die u betaalt voor de voorafgaande concentratiemelding. U moet dit bijkomende bedrag ook betalen als u de aanvraag later intrekt.

Wat doet de ACM met uw vergunningaanvraag?

Wij publiceren alle vergunningaanvragen op onze website en in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen ons een reactie sturen.
Binnen 13 weken na ontvangst van uw vergunningaanvraag laten we u weten of uw concentratie mag doorgaan. Dit is de wettelijke beslistermijn. Soms vragen we meer informatie op. De tijd die nodig is om onze vragen te beantwoorden, komt boven op de 13 weken. De beslistermijn kan dus langer worden. Binnen de beslistermijn mogen uw bedrijven nog niet samengaan.
Hebben we binnen de wettelijke termijn geen beslissing genomen? Dan mag de fusie, overname of joint venture doorgaan.
Alle beslissingen over concentraties zetten wij ook op onze website.

Hoe beslist de ACM op uw vergunningaanvraag?

ACM onderzoekt wat het voor de markt betekent als uw bedrijven samengaan. We kijken onder meer naar:

  • de positie van concurrenten
  • afhankelijkheid van leveranciers en afnemers
  • kansen voor andere bedrijven om op de markt actief te worden

Heeft uw fusie of overname geen negatieve gevolgen voor de concurrentie? Dan geven wij een vergunning. Wij kunnen voorwaarden stellen aan de vergunning. Komt de concurrentie in gevaar door uw fusie of overname? En zijn de uiteindelijke gevolgen voor de consument daarmee ook negatief? Dan geven we geen vergunning.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank in Rotterdam. Afnemers of concurrenten kunnen dat ook. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank Rotterdam? Dan kunt u in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over melding van een fusie, overname of joint venture? Neem dan contact met ons op. Kijk ook naar:

Wat doet de ACM bij concentraties?

Bedrijven mogen niet zo groot worden dat ze de concurrentie kunnen belemmeren. Wij houden hier toezicht op. U moet vooraf melden dat uw bedrijven willen samengaan. Wij publiceren dan uw melding. Belanghebbenden hebben zo de kans ons te laten weten wat zij van ervan vinden. En wij kunnen onderzoek doen. In bepaalde gevallen moet u na deze melding bij ons een vergunning aanvragen.