Onderwerpen

Informatie voor ondernemers

Meer weten over de regels waar ondernemingen zich aan moeten houden? Zoals de regels voor eerlijke concurrentie, de telecom- en postsector of op het gebied van consumentenrecht? In dit overzicht voor ondernemers vindt u alle informatie overzichtelijk bij elkaar.

Informatie voor ondernemers

Consumentenrecht

Voor elke ondernemer die producten of diensten aanbiedt aan consumenten gelden regels waaraan hij zich moet houden.

Consumentenrecht

Verkoopmethode

Bij verkoop via internet, telemarketing en colportage gelden er extra regels voor bedrijven. 

Verkoopmethode

 

 
 
 
 
 

Concurrentie en marktwerking

Het maken van prijsafspraken is in Nederland verboden. Sommige fusies moeten bij ACM aangemeld worden.

Concurrentie en marktwerking

Telecommunicatie

Bellen, internetten en televisiekijken kan inmiddels overal. Met een mobiel of tablet is iedereen altijd online, Maar er zijn ook steeds meer risico's online, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. De Autoriteit Consument & Markt stelt regels op die concurrentie bevorderen en de consument beschermen

Telecommunicatie

Energie

De energiemarkt in Nederland is geliberaliseerd. Voor netbeheerders, energieleveranciers en wederverkopers van energie gelden regels waar zij zich aan moeten houden.

Energie

 
 
 
 
 

Post

Ondanks de mogelijkheden van telefonie en internet, verstuurt Nederland nog massaal post. Jaarlijks worden bijna 5 miljard poststukken bezorgd. Ongeadresseerde post niet meegerekend. Toch staat de postmarkt onder druk: banken versturen minder overzichten en de nota’s van bedrijven worden steeds meer elektronisch verzonden.

Post

Vervoer

In een aantal delen van de vervoersector bestaat geen of nauwelijks marktwerking. Zo is er maar één spoorwegennet dat in beheer is bij één partij. We spreken in dit geval van een natuurlijk monopolie: de spoorbeheerder heeft geen concurrenten. Daarom zijn er regels die de beheerder aansporen om zo veel mogelijk te doen alsof er wel concurrentie bestaat.

Vervoer

Markten in beeld 

De Autoriteit Consument & Markt onderzoekt regelmatig de ontwikkelingen in bepaalde markten en publiceert deze resultaten.

Markten in beeld

 
 
 
 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten