Concurrentie in de financiële sector

Wie houdt er nog meer toezicht op PSD2?

Wij zijn één van vier toezichthouders die toezicht houden op PSD2. Naast ons zijn dit:

De Nederlandse Bank

De Nederlandse Bank (DNB) is prudentieel toezichthouder. Zij verleent vergunningen aan banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Verder ziet DNB toe op onder meer de financiële positie van banken en betaalinstellingen, de veilige toegang tot betaalrekeningen, de beheersing van risico’s en de authenticatie (de wijze waarop u uzelf kenbaar maakt tegenover de bank en toestemming geeft voor toegang tot de rekening).

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners. Als gedragstoezichthouder ziet de AFM erop toe dat betaaldienstverleners zorgvuldig omgaan met hun klanten. 

Autoriteit Persoonsgegevens

AP ziet er op toe dat consumenten om uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd alvorens ze aan betaaldienstverleners toegang geven tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van hun betalingsdiensten.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.