Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toegang tot betaalsystemen

Banken moeten betaalinstellingen toegang geven tot de achterliggende betaalsystemen via een zakelijke betaalrekening. En eigenaars van betaalsystemen moeten betaaldienstverleners toegang geven tot hun betaalsysteem. In beide situaties gelden voorwaarden.

Betaalinstellingen hebben recht op zakelijke betaalrekening

Banken moeten betaalinstellingen een zakelijke betaalrekening geven. Betaalinstellingen zijn bijvoorbeeld fintechs, geldwisselkantoren en kleine financiële dienstverleners. Zij mogen met een aparte vergunning betaaldiensten aanbieden. Voor hun dienstverlening moeten zij gebruik kunnen maken van de achterliggende betaalsystemen, zoals Target2. Daarvoor hebben zij een zakelijke betaalrekening bij een bank nodig.

Bent u een betaalinstelling? Vraag bij een bank om een zakelijke bankrekening, zodat u betalingsopdrachten kunt doorgeven. De bank moet uw aanvraag beoordelen. U moet genoeg mogelijkheden krijgen om uw betaaldiensten aan te bieden. De bank mag voorwaarden stellen.

Aanvraag van betaalinstelling beoordelen

Bent u een bank? En vraagt een betaalinstelling bij u om een zakelijke betaalrekening?

 • U moet iedere betaalinstelling gelijk behandelen bij het aanbieden van een betaalrekening. U mag bepaalde groepen betaalinstellingen dus niet anders behandelen dan andere.
 • U moet elke betaalinstelling individueel beoordelen.
 • U moet voor alle betaalinstellingen dezelfde, evenredige en objectieve voorwaarden gebruiken.
 • U mag geen financiële voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld hoeveel omzet uw bank kan genereren of hoeveel omzet de betaalinstelling minimaal heeft. Moet u een betaalinstelling beter in de gaten houden, vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme en de Sanctiewet? Dan mag u de hogere kosten onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Zie hiervoor overweging 50 in de Herziene Richtlijn Betaaldiensten.
 • U moet bij risico’s vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme en de Sanctiewet eerst samen met de betaalinstelling kijken welke maatregelen u kunt nemen. Zijn er geen goede maatregelen mogelijk om de risico's te verkleinen? Of geeft de betaalinstelling niet genoeg informatie? Dan mag u de toegang weigeren of opzeggen. Zie hiervoor de Leidraad Wwft en Sw van DNB. U moet een weigering of opzegging altijd bij ons melden.

Eisen aan de betaalrekening

Voor de betaalrekening van nieuwe én bestaande betaalinstellingen die klant zijn bij een bank geldt:

 • De betaalrekening van de betaalinstelling is uitgebreid genoeg om betaaldiensten aan te bieden.
 • De betaalinstelling moet zijn betaaldienst makkelijk en goed kunnen aanbieden.
 • De bank mag de toegang tot de betaalrekening niet onnodig beperken of weigeren.

Wij houden toezicht op eerlijke concurrentie in het betalingsverkeer. Biedt u als betaalinstelling een betaaldienst aan en heeft de bank u een zakelijke betaalrekening geweigerd? Meld dit bij ons.

Betaalinstelling weigeren of betaalrekening opzeggen

Geeft u als bank een betaalinstelling geen toegang tot een betaalrekening? Of zegt u de betaalrekening van een betaalinstelling op? U moet dit direct aan ons melden via dit formulier.

Leg goed uit waarom u de betaalrekening weigert of opzegt. En beoordeel de betaalinstelling bij opzeggen op dezelfde manier als bij de aanvraag voor toegang.

Betaaldienstverleners hebben recht op toegang tot betaalsystemen

Bent u betaaldienstverlener? Dan moeten aanbieders van betaalsystemen u toegang geven tot hun systeem.

Aanbieders mogen wel voorwaarden stellen als u direct toegang vraagt tot hun betaalsysteem. Maar dit mag alleen als de voorwaarden:

 • objectief zijn en niet verder gaan dan noodzakelijk voor een bepaald doel
 • gelijk zijn voor alle betaaldienstverleners
 • nodig zijn om het betaalsysteem veilig en stabiel te houden

Een betaalsysteem is een set afspraken om betalingen te regelen. Bijvoorbeeld afspraken over de munteenheid en het tijdpad van een betaling. Het Europese Target2-ECB is een voorbeeld van een betaalsysteem.

Het recht op toegang tot betaalsystemen geldt niet bij enkele grote betaalsystemen. Zie hiervoor het overzicht van de Europese toezichthouder ESMA (European Securities and Markets Authority). Zij hoeven u geen toegang te geven. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Target2-NL
 • equensWorldline
 • HAM NL
 • equensWorldline Instant Payments

Wij houden toezicht op eerlijke concurrentie in het betalingsverkeer. Krijgt u als betaaldienstverlener geen toegang tot een betaalsysteem? Meld dit bij ons.

Bronnen