Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ik wil een klacht indienen

Heeft u spam ontvangen? Met het formulier kunt u bij de ACM, de Autoriteit, Consument & Markt, een klacht indienen. Let op:

  • Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt. De ACM heeft al uw informatie nodig om uw klacht te gebruiken in een onderzoek
  • Indien uit uw antwoord bij een vraag blijkt dat er geen sprake is van spam en de ACM uw klacht niet kan gebruiken (omdat u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven) krijgt u daarvan direct een melding.
  • Vul voor ieder nieuw spambericht een nieuw formulier in. Als u het spambericht meerdere keren heeft ontvangen (per dag of op verschillende dagen), kunt u het formulier herhaald gebruiken.
  • Wij vragen u om enkele persoonsgegevens in te vullen. De informatie die u geeft is belangrijk voor de uitvoering van onze toezichts- en handhavingstaken. Om te bepalen of een bedrijf zich aan de regels houdt is vaak nader onderzoek nodig. Het kan voorkomen dat wij u bellen met de vraag of u nog extra informatie hebt. Wilt u meer weten over wat wij met uw persoonsgegevens doen? Bekijk dan het privacy-statement op de website van de ACM.
  • Het invullen van het formulier neemt circa vijf minuten in beslag.

Wat doet de ACM met mijn klacht?

Het is belangrijk om te klagen als u overlast heeft van spam. De ACM kan uw klacht, samen met die van anderen, gebruiken als aanleiding om in te grijpen en de verzending van spam te stoppen. De ACM kan de verzender van het bericht aanpakken. Dit kan door de verzender te waarschuwen of de verzender op te dragen te stoppen met het verzenden van spam. De ACM kan een dwangsom of een boete opleggen. De boete kan oplopen tot € 900.000. Wat de ACM doet, hangt af van de ernst van de klachten en de hoeveelheid klachten. Vanwege de enorme hoeveelheid spamklachten, kan de ACM niet bij iedere klacht de verzender aanpakken.

Spam uit Nederland of uit het buitenland

De ACM is een Nederlandse toezichthouder. De ACM pakt personen en bedrijven aan die spamberichten vanuit Nederland verzenden. De ACM pakt de Nederlandse opdrachtgevers, de adverteerders, aan die spamproblemen veroorzaken. Bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn en die berichten versturen naar ontvangers die zich in Nederland bevinden, moeten zich aan de Nederlandse wet houden. De ACM werkt zoveel mogelijk samen met buitenlandse autoriteiten om ook spam afkomstig uit het buitenland te bestrijden.