Levering van warmte

Warmtetarieven

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Bent u warmteleverancier? U mag verbruikers niet méér in rekening brengen dan de maximumtarieven die de ACM vaststelt. Minder mag wel.

Hoe en wanneer stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Verbruikers betalen voor warmte niet meer dan wat een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting betaalt voor gas. Dit is het ‘niet-meer-dan-anders-principe’. De kosten voor gas bestaan onder meer uit transport- en leveringskosten en energiebelasting. Deze kosten verschillen per jaar. Ze worden vaak pas eind december van het voorgaande jaar bekend. Wij berekenen dan vóór het begin van het nieuwe jaar de maximumtarieven voor warmte voor dat jaar, en maken die meteen bekend.

Het gaat om de volgende tarieven:

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Deze prijs bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per verbruikte gigajoule (GJ).
  2. Een vast tarief voor de meting van het warmteverbruik.
  3. De eenmalige aansluitbijdrage voor een nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet. Wij stellen geen prijs vast voor aansluitingen op een nieuw aangelegd warmtenet.

Wat zijn de maximumtarieven in 2016, 2017 en 2018?

Prijs 2016 (euro incl. BTW) 2017 (euro incl. BTW) 2018 (euro incl. BTW)
Maximumprijs 276,13 + 22,66 per GJ 299,16 + 22,69 per GJ 309,52 + 24,05 per GJ
Meettarief 24,97 25,02 25,36
Eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter 962,95 1011,73 1037,78
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 33,87 32,27 33,77

Meer informatie over de warmtetarieven

Veelgestelde vragen over warmtetarieven

 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.