Kruimelpad

Wat mag ik vragen voor het leveren van warmte?

Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven die u als leverancier voor warmte mag vragen. In de wet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Door de hoge gasprijzen zijn de warmtetarieven voor 2022 flink gestegen. Huishoudens kunnen in financiële problemen komen. Daarom vragen wij u om uw tarieven te verhogen alleen als dat nodig is.

De warmtetarieven voor 2022

In 2022 rekent u maximaal 53,95 euro voor iedere Gigajoule (GJ) die uw klant gebruikt. Daarnaast betaalt de kleinverbruiker ieder jaar vaste kosten voor warmte. In 2022 rekent u voor:

  • het meten van het verbruik (meettarief) maximaal 27,47 euro
  • verwarming en warm kraanwater maximaal 494,58 euro
  • alleen verwarming maximaal 247,29 euro
  • lauw kraanwater maximaal 269,18 euro
  • warm kraanwater maximaal 247,29 euro
  • koude, koeling in warmte en koudeopslag maximaal 244,18 euro

Hoeveel mag ik vragen voor een nieuwe aansluiting op het warmtenetwerk?

Tot en met 25 meter rekent u maximaal 4.959,14 euro voor een nieuwe aansluiting. Is de afstand langer dan 25 meter? Dan vraagt u maximaal 224,49 euro voor iedere extra meter.

Wil de kleinverbruiker van de warmte of de koude af?

Voor een definitieve afsluiting van de warmte vraagt u maximaal 2.893,67 euro. Als de kleinverbruiker tijdelijk van de warmte af wil, dan rekent u niet meer dan 290,16 euro. Voor het afsluiten van de koude rekent u maximaal 290,16 euro. Dit zijn maximale prijzen inclusief btw en deze gelden voor alle standaardaansluitingen tot en met 100 kW.

Wilt u weten hoe wij deze tarieven hebben berekend? Ga naar:

Verhoog de tarieven alleen als dat nodig is

Als de energierekening fors omhooggaat, kunnen huishoudens betalingsproblemen krijgen. Dit ondanks de financiële compensatie van de overheid. Daarom vragen wij u om uw tarieven te verhogen alleen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat uw eigen kosten door de hoge gasprijs zijn gestegen. Alleen als de gasprijzen volledig doorwerken in uw kosten kan het wel nodig zijn om uw tarieven te verhogen tot het maximum. Wij vinden het belangrijk dat u duidelijk en open tegen uw klanten bent over uw tarieven.

Wij vragen extra informatie op over hoe u de warmtetarieven voor 2022 vaststelt. Op basis van de gegevens kunnen wij beslissen om een onderzoek te starten. Wij bekijken dan of de verhoging van de maximale tarieven wordt misbruikt om meer winst te maken.

Ga voor meer informatie naar ACM waarschuwt warmteleveranciers tarieven niet onnodig te verhogen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.