Kruimelpad

Levering van warmte

Wat mag ik vragen voor het leveren van warmte?

Sommige tarieven bij de levering van warmte zijn vastgesteld. Zij mogen dus niet hoger zijn dan een maximumtarief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt deze tarieven aan het eind van ieder jaar. Andere tarieven zijn vrij. Deze moeten wel redelijk zijn.

Er zijn maximumtarieven voor de levering van warmte en het meten van warmte. Wil een klant een nieuwe aansluiting op uw bestaande warmtenet? Dan mag u eenmalig een aansluitbijdrage vragen. De ACM bepaalt hoeveel dit maximaal is.

Vanaf 2020 mag u ook een maximumtarief vragen voor de levering van koude (koeling) in een warmtenet. Ook gelden vanaf 2020 maximumtarieven voor het in gebruik nemen van de zogenaamde afleverset. En voor het opzeggen (afsluiten) van de aansluiting.

Voor de levering van warmte geldt een maximaal vast tarief. Ook geldt een maximaal tarief per geleverde gigajoule (GJ) aan warmte. De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op de prijs van gas. U mag niet meer in rekening brengen dan de maximale tarieven. Een lagere prijs mag wel.

Aan het einde van elk jaar stelt de ACM deze maximumtarieven vast voor het volgende jaar. Andere tarieven dan deze stelt de ACM niet vast. Hanteert u andere tarieven? Dan moeten deze wel redelijk zijn.

Bekijk hier de huidige maximumtarieven.

Prijs (in euro incl. btw) 2017 2018 2019
Maximumprijs 299,16 + 22,69 per GJ  309,52 + 24,05 per GJ 318,95 + 28,47 per GJ
Meettarief 25,02 25,36 25,89
Eenmalige aansluitbijdrage tot en met 25 meter 1.011,73 1.037,78 1.038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 32,27 33,77 33,91

Meer over deze tarieven leest u in het Besluit maximumprijs levering warmte 2019.

Let op: deze tarieven gelden voor huishoudelijke en kleinzakelijke aansluitingen van maximaal 100 kilowatt. Heeft uw klant een grotere aansluiting? Dan onderhandelt u samen over de prijs en voorwaarden voor warmtelevering. Tenzij uw klant een VvE of verhuurder is die de warmte doorlevert aan klanten met een aansluiting van maximaal 100 kilowatt.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.