Levering van warmte

Warmtetarieven

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Bent u warmteleverancier? U mag verbruikers niet méér in rekening brengen dan de maximumtarieven die de ACM vaststelt. Minder mag wel.

Hoe en wanneer stelt de ACM de warmtetarieven vast?

Verbruikers betalen voor warmte niet meer dan wat een gemiddeld huishouden met een gasaansluiting betaalt voor gas. Dit is het ‘niet-meer-dan-anders-principe’. De kosten voor gas bestaan onder meer uit transport- en leveringskosten en energiebelasting. Deze kosten verschillen per jaar. Ze worden vaak pas eind december van het voorgaande jaar bekend. Wij berekenen dan vóór het begin van het nieuwe jaar de maximumtarieven voor warmte voor dat jaar, en maken die meteen bekend.

Het gaat om de volgende tarieven:

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Deze prijs bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per verbruikte gigajoule (GJ).
  2. Een vast tarief voor de meting van het warmteverbruik.
  3. De eenmalige aansluitbijdrage voor een nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet. Wij stellen geen prijs vast voor aansluitingen op een nieuw aangelegd warmtenet.

Wat zijn de maximumtarieven in 2017, 2018 en 2019?

Prijs 2017 (euro incl. BTW) 2018 (euro incl. BTW) 2019 (euro incl. BTW)
Maximumprijs 299,16 + 22,69 per GJ 309,52 + 24,05 per GJ 318,95 + 28,47 per gigajoule
Meettarief 25,02 25,36 25,89
Eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter 1011,73 1037,78 1038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 32,27 33,77 33,91

Meer informatie over de warmtetarieven

Veelgestelde vragen over warmtetarieven

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.