Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Telefoonnummers overdragen

U kunt telefoonnummers overdragen aan een ander bedrijf. Lees hoe dit werkt en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.

Zo regelt u een overdracht

U draagt nummers over aan een ander bedrijf met het overdrachtsformulier. Bij dit overdrachtsverzoek trekt de ACM uw nummers in. Deze nummers kennen we vervolgens toe aan de nieuwe nummerhouder. Na de overdracht is de nieuwe nummerhouder verantwoordelijk voor het gebruik van de nummers.

Denk bij het indienen van uw overdrachtsverzoek aan de volgende dingen:

  • U vult zelf het eerste deel van het overdrachtsformulier in. Dit kan alleen online.
  • U kunt de aanvraag alleen ondertekenen als u tekenbevoegd bent.
  • Het bedrijf aan wie uw bedrijf de nummers overdraagt, krijgt daarna automatisch bericht van de ACM en kan dan het tweede deel van het overdrachtsformulier invullen.

Zodra wij beide delen ingevuld hebben ontvangen, beoordelen we de aanvraag tot overdracht. Dat moeten wij binnen 3 weken doen.

Aan de overdracht zijn eenmalige kosten verbonden. Dit zijn dezelfde eenmalige kosten als voor het aanvragen.

Overdragen voor uw eigen bedrijf of instelling

U moet kunnen bewijzen dat u mag tekenen voor de overdracht. Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • Als uit het Handelsregister blijkt dat u tekenbevoegd bent, kunt u ondertekenen via eHerkenning. Heeft u dat niet, dan kunt u eHerkenning aanvragen. Voor de ACM heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+.
  • Als u niet tekenbevoegd bent, regelt u eerst een volmacht. Het volmachtformulier mag maximaal 1 maand oud zijn.

Overdragen voor uzelf als particulier

Stuur bij uw aanvraag de volgende stukken mee:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (inclusief BSN). De ACM heeft uw pasfoto niet nodig voor de beoordeling van de aanvraag.
  • Een kopie van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit uittreksel mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Uitgeschreven bij de KvK of wijziging van uw KvK-nummer

  • U heeft één of meerdere telefoonnummers en uw onderneming wordt uitgeschreven bij de KvK? Draag de nummers dan over of zeg de nummers op.
  • U wijzigt uw KvK-nummer, bijvoorbeeld omdat u bent gefuseerd met een ander bedrijf. In dat geval moet u uw telefoonnummer overdragen aan het bedrijf met het nieuwe KvK-nummer.