Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

088-bedrijfsnummers aanvragen

U vraagt 088-bedrijfsnummers aan als u alle vaste en mobiele telefoonnummers van uw organisatie bereikbaar wilt maken via één en hetzelfde kengetal (088). Deze nummers worden uitgegeven in blokken van minimaal 100 telefoonnummers. Controleer of de 088-bedrijfsnummers die u wilt aanvragen beschikbaar zijn.

Voorwaarden voor uw aanvraag

  • Uw organisatie moet een eigen inschrijving bij een Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) hebben. U mag geen 088-bedrijfsnummers aanvragen voor een organisatie met een buitenlandse KvK-inschrijving, tenzij de bedrijfsnummers bedoeld zijn voor de bereikbaarheid van een vestiging van uw organisatie in Nederland.
  • U moet kunnen bewijzen dat u de aanvraag mag ondertekenen. Dit kan met eHerkenning of een volmacht. Heeft u eHerkenning? Dan kunt u de aanvraag namens uw organisatie indienen. Mag u volgens het KvK-handelsregister niet tekenen voor uw organisatie of dient u de aanvraag in voor uw klant? Zorg dat u over een volmacht beschikt en houd het getekende volmachtformulier bij de hand.

Kosten

Per blok van 100 bedrijfsnummers betaalt u aan de ACM:

  • eenmalig 68 euro
  • jaarlijks 8,92 euro

Deze bedragen worden jaarlijks aangepast. De kosten die u per jaar betaalt voor een blok van 100 bedrijfsnummers zijn voor het hele kalenderjaar. Dus ook als u de 088-bedrijfsnummers ná 1 januari heeft aangevraagd, moet u voor het hele jaar betalen.

Bronnen