Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meld uw spam - formulier

  • 1 Algemene vragen
  • 2 Bericht details
  • 3 Uw gegevens
  • 4 Bevestigen

Algemene vragen

Via dit formulier kunt u in een paar stappen een klacht over een spambericht bij de Autoriteit Consument & Markt indienen.

Gaat uw melding om een e-mail?
Let op: voor een bruikbare melding van spam per e-mail is het nodig om het e-mailbericht lokaal op te slaan en dan te uploaden. Op tablets en mobiele telefoons kan dit doorgaans niet. Ga daarom voor een bruikbare spammelding verder op een desktop of laptop.

Wat voor bericht heeft u ontvangen?*

E-mail
Onder e-mail verstaan we ook e-mail die u ontvangt op een mobiele telefoon

Social Media
Voor het indienen van klachten over ongevraagde berichten via netwerksites als Facebook en Linkedin, kunt u de categorie 'Social Media' gebruiken.

Anders
Alle overige vormen van elektronische berichten, bijvoorbeeld Whatsapp of automatische telefonische oproepsystemen.

Heeft u het bericht ontvangen op een zakelijk adres of nummer?*

Zakelijke adressen zijn adressen van rechtspersonen of natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Waar maakt de verzender reclame voor met het bericht? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)*

Het verbod op het zonder toestemming toezenden van elektronische berichten geldt alleen voor de drie genoemde gevallen. Het is mogelijk dat de ondernemer die u het bericht toezendt op een andere manier oneerlijk handelt. ACM zal het bericht daarop controleren.

Welke actie wordt er van u gevraagd? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)*
Waarom klaagt u over het bericht? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.)*

ACM pakt, naast de overlast door spam, oneerlijke handelspraktijken via online direct marketing aan. Bijvoorbeeld misleidende reclame of valse advertenties.

Waarom vindt u dat u oneerlijk behandeld bent? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Geef aan welke situatie op uw klacht van toepassing is)*

De hier genoemde situaties zijn door de wetgever als “oneerlijk” benoemd. Indien u zicht op een andere wijze benadeeld voelt kunt u dat melden in het open veld (“Anders, namelijk:”)

ACM kan alleen Nederlandse spam aanpakken. Waarom denkt u dat het bericht uit Nederland afkomstig is? Selecteer de criteria waaraan het bericht volgens u voldoet (één of meerdere antwoorden mogelijk).*

Met uw antwoorden kan ACM de herkomst van het bericht vast stellen.

Heeft u de verzender ooit toestemming gegeven om aan u berichten te sturen?*

Indien u de verzender ooit toestemming heeft gegeven om aan u berichten te versturen, mag de verzender u deze berichten versturen. Indien u geen prijs meer stelt op deze berichten moet u zich hiervoor afmelden.


Als u uw contactgegevens afgeeft bij de koop van een product moet de verkoper u direct de kans bieden om gratis en makkelijk aan te geven dat deze gegevens niet verder mogen worden gebruikt.

Biedt het bericht de mogelijkheid om u af te melden?*

Indien u geen prijs (meer) stelt op berichten moet u zich hiervoor kunnen afmelden. De verzender moet deze mogelijkheid bieden in ieder bericht dat hij aan u verstuurt.

Zakelijk adres of nummer

U heeft aangegeven dat u het spambericht ontvangen heeft op een zakelijk adres of nummer.
 

Heeft u dit bericht ontvangen op een e-mailadres of telefoonnummer dat u of uw werkgever bekend heeft gemaakt en dat speciaal is bestemd voor het ontvangen van ongevraagde berichten?*

Als ondernemers een speciaal e-mailadres of mobiel telefoonnummer bekendmaken voor ongevraagde berichten dan zijn die berichten geen spam en kan ACM niet ingrijpen.

Heeft u of uw werkgever aangegeven meer informatie over dit onderwerp te willen ontvangen?*

Indien u of uw werkgever heeft aangegeven informatie over dit onderwerp te willen ontvangen kan ACM uw klacht niet in behandeling nemen.

Uw spamklacht kan niet in behandeling worden genomen
 

U hebt aangegeven dat het bericht gaat over een onderwerp waar u als ondernemer meer informatie over wilt ontvangen. In dat geval is het bericht dat u heeft ontvangen geen spam. ACM kan uw klacht daarom niet gebruiken in een onderzoek. Wanneer u wèl een bericht ontvangt dat ongevraagd komt, hoort ACM dat graag van u. Gebruik dan opnieuw het formulier op deze website. Het is mogelijk dat u oneerlijk bent behandeld door de verzender, maar dat het bericht niet als spam wordt beoordeeld. Dan kunt u een klacht indienen bij ACM ConsuWijzer.

Uw spamklacht kan niet in behandeling worden genomen

Het spamverbod is niet van toepassing op berichten waar u zichzelf voor aangemeld heeft. U heeft aangegeven dat u het spambericht ontvangen heeft nadat u toestemming heeft gegeven en dat de verzender u de mogelijkheid biedt om u af te melden van de berichten. Het is mogelijk dat u oneerlijk bent behandeld door de verzender. Dan kunt u een klacht indienen bij ACM ConsuWijzer.
 
  • 1 Algemene vragen
  • 2 Bericht details
  • 3 Uw gegevens
  • 4 Bevestigen