Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Werkwijze Geschilbeslechting energie

Afnemers van energie die vinden dat hun netbeheerder zich niet aan de wettelijke regels houdt, kunnen hun klacht schriftelijk voorleggen aan de netbeheerder. Als de netbeheerder de klacht niet naar tevredenheid oplost kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepalen wat de juiste uitleg is van de Elektriciteitswet of de Gaswet. Dat heet geschilbeslechting.

Geschilbeslechting kan aangevraagd worden met het aanvraagformulier geschilbeslechting energie. De ACM stuurt de aanvraag door naar de netbeheerder voor een mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Daarna kunnen beide partijen op een hoorzitting mondeling een zienswijze geven.

Meer informatie