Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Warmteleveranciers gaan storingen publiceren na actie van de ACM

Alle warmteleveranciers moeten een storingsregistratie bijhouden en publiceren op hun website. Veel van de onderzochte warmteleveranciers publiceren geen of een beperkte registratie van de storingen in de warmtevoorziening. Voor klanten is het daardoor onduidelijk of zij voldoende gecompenseerd zijn. Dat blijkt uit navraag door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij 40 warmteleveranciers. De ACM heeft hen nadrukkelijk verzocht hun verplichte registratie op orde te maken en te publiceren. De meeste leveranciers waren hiertoe direct bereid. De ACM kan eventueel lasten onder dwangsom of boetes opleggen.

Goed toegankelijke informatie

De ACM vindt het belangrijk dat de storingsregistratie goed toegankelijk is. Klanten moeten eenvoudig kunnen zien of zij recht hebben op storingscompensatie. Zij hebben in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • de datum en het tijdstip van de aanvang van de storing
  • de onderbrekingsduur
  • de oorzaak van de storing
  • het warmtenet of project waar de storing plaatsvond inclusief het aantal getroffen verbruikers.

Recht op compensatie

Warmteklanten hebben recht op een vergoeding voor een storing als deze langer duurt dan 8 uur. Zij krijgen 35 euro bij een storing vanĀ 8 tot 12 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing daarna langer duurt, hebben ze recht op een extra bedrag van 20 euro. De warmteleverancier moet een storingsregistratie bijhouden en moet vergoeden binnen 6 maanden na het herstel van de storing. Een klant hoeft hier geen verzoek voor in te dienen.

Uitzondering recht op compensatie

Een warmteleverancier hoeft geen compensatie uit te betalen als de storing minder dan 24 uur duurt en het de eerste storing is in een jaar tijd. Daarnaast mag de leverancier de warmtelevering zonder vergoedingsplicht onderbreken om werkzaamheden uit te voeren aan het netwerk. Voorwaarde daarvoor is wel dat hij de klant tenminste 3 dagen van tevoren op de hoogte stelt van de werkzaamheden.

Bescherming van de warmteconsument

In de energietransitie krijgen steeds meer huishoudens blok- en stadsverwarming. Zij hebben recht op betrouwbare levering van warmte, tegen transparante prijzen en redelijke voorwaarden. De actie van de ACM rond de storingsregistratie van warmte draagt bij aan de bescherming van de warmteconsument.

 

Zie ook