Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorwaardelijke goedkeuring kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) 2016 TenneT

De ACM geeft goedkeuring aan het KCD 2016 op voorwaarde dat TenneT op een aantal onderwerpen verbeteracties uitvoert.

Op basis van het KCD onderzoek in combinatie met andere onderzoeken heeft de ACM namelijk aanwijzingen dat TenneT in de praktijk niet altijd over adequate procedures beschikt en, in het geval dat er wel procedures aanwezig zijn, deze niet altijd adequaat en tijdig opvolgt. De ACM acht van de kant van TenneT een aantal acties nodig om alsnog in deze procedures c.q. in adequate en tijdige opvolging ervan te voorzien.

TenneT heeft deze verbeteracties in een plan van aanpak vervat. Het gaat om de volgende punten: het waarborgen van de evaluatie van het onderhoud, het verbeteren van de onderhoudscriteria en het verbeteren van het SCADA  systeem (communicatiesysteem voor o.a. alarmsignalen stations).

In het plan van aanpak van TenneT wordt er geen onderscheid gemaakt in de aanpak van onderhoud van extra hoogspanning (EHS) en hoogspanning (HS) netten. De HS netten zijn circa 10 jaar geleden overgenomen van de regionale netbeheerders (RNB’s). Vanuit verschillende onderzoeken is gebleken dat onderhoudsconcepten van RNB's worden gecontinueerd zonder dat er een evaluatie van onderhoud door TenneT wordt uitgevoerd. De ACM blijft vanuit dat perspectief dus zorgen houden over het onderhoud en de kwaliteit van de HS netten en zal hier tijdens de beoordeling van het KCD 2017 extra aandacht aan geven.

 

Documenten

Voorwaardelijke goedkeuring kwaliteits- en capaciteitsdocument 2016 Tennet (PDF - 98.75 KB)