Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT voor de toegestane inkomsten 2021 net op zee

TenneT heeft op 30 september 2020 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de inkomsten die zij in 2021 nodig heeft voor de uitvoering van haar taken als beheerder van het net op zee. De inkomsten zijn gelijk aan de verwachte efficiënte kosten van TenneT. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting eind 2020 de hoogte van de toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee.

Wat stelt TenneT voor?

De toegestane inkomsten van de netbeheerder van het net op zee bestaan uit een vergoeding voor de operationele kosten, een vergoeding voor de vermogenskosten tijdens de bouwfase van projecten en een vergoeding voor de kosten van projecten die in 2021 in bedrijf zijn of worden genomen. In het voorstel van TenneT komt dit neer op een totaal van ruim 159 miljoen euro voor het jaar 2021.

Hoe ontvangt TenneT deze inkomsten?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verstrekt een subsidie ter hoogte van de toegestane inkomsten van het net op zee. De subsidie is alleen van toepassing voor de kavels tot en met Hollandse Kust Noord. Dit noemen wij fase I. Over de overige kavels (fase II) geeft TenneT in haar voorstel aan: “Voor de projecten die betrekking hebben op het Net op zee fase II dient het Ministerie van Economische Zaken nog een besluit te nemen op welke wijze deze inkomsten aan TenneT worden vergoed. Deze kosten zijn op dit moment niet toegevoegd aan het tarievenvoorstel 2021 en zullen in het tarievenvoorstel 2022 worden verwerkt overeenkomstig artikel 42a, derde lid van de E-wet indien het Ministerie van Economische Zaken besluit deze kosten niet op andere wijze te vergoeden.”

Wat doet TenneT?

TenneT is in september 2016 aangewezen als netbeheerder voor het net op zee. TenneT legt een elektriciteitsnetwerk op zee aan en is verantwoordelijk voor het beheer van dit netwerk. Dit netwerk sluit windparken op zee aan met het netwerk op land. De netbeheerder van het net op zee heeft onder meer als taak om zijn netten in werking te hebben, te onderhouden en de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze te waarborgen.

Reageren

Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het inkomstenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 23 oktober 2020 op het inkomstenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties. Reacties kunnen per mail worden toegestuurd aan DE-Tarievenbesluiten [at] acm [punt] nl (DE-Tarievenbesluiten[at]acm[dot]nl).

 

Documenten

Inkomstenvoorstel TenneT 2021 (PDF - 140.15 KB) Rekenmodule inkomstenvoorstel TenneT 2021 (XLSX - 77.16 KB)