Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT oprichting regionale coördinatiecentra art. 35 E-Verordening

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor de oprichting van regionale coördinatiecentra conform art. 35 van Verordening (EU) 2019/943 (E-Verordening) aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

E-Verordening

Op 5 juli 2019 is Verordening (EU) 2019/943 (E-Verordening) van de Commissie van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel een basis te creëren voor efficiënte verwezenlijking van klimaatdoelstellingen binnen de Europese Unie, vaststellen van fundamentele beginselen voor goed functionerende, geïntegreerde elektriciteitsmarkten, eerlijke regels te stellen voor de grensoverschrijdende elektriciteitshandel, en het ontstaan te bevorderen van een goed functionerende en transparante groothandelsmarkt. Op grond van de E-Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 35 van de E-Verordening een voorstel ontwikkelen voor de oprichting van regionale coördinatiecentra . Op 3 juli 2020 ontving de ACM het desbetreffende voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op de oprichting van regionale coördinatiecentra binnen de System Operation Region Centraal Europa. Het voorstel omvat in elk geval de volgende elementen:

  • de lidstaat van de toekomstige vestigingsplaats van de regionale coördinatiecentra en de deelnemende transmissiesysteembeheerders;
  • de nodige organisationele, financiële en operationele regelingen;
  • een uitvoeringsplan voor de inwerkingtreding;
  • de statuten en het reglement van orde;
  • samenwerkingsprocedures;
  • regelingen rond aansprakelijkheid;
  • regelingen die zijn getroffen om te voorzien in verantwoordelijkheden en procedures voor de uitvoering van taken bij een rotatiesysteem.

De ACM moet het voorstel evalueren en goedkeuren. Het voorstel treedt uiterlijk 1 juli 2022 in werking.

Lees het bericht in de Staatscourant

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 1 augustus 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/041033.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

%20secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl )

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Voorstel TenneT oprichting regionale coördinatiecentra art. 35 E-Verordening (PDF - 3.14 MB)