Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging verrekening meetfouten grootverbruikers

Met deze wijziging beoogt het Marktfaciliteringsforum (MFF) een verrekenproces met heldere rollen en verantwoordelijkheden voor marktpartijen en (verreken)termijnen tot stand te brengen. Het verrekenproces moet breed toepasbaar zijn voor grootverbruikaansluitingen en de te verrekenen correcties transparant maken.

Het Marktfaciliteringsforum (MFF) constateert dat er op dit moment nog geen formeel proces bestaat voor de verrekening van meetfouten buiten de periodes die worden afgedekt in het reconciliatieproces. Het voorstel houdt in dat de netbeheerder per maand één zogenaamd verzamelverrekenverzoek per product aan de betreffende leverancier verstuurt, met daarin alle te verrekenen meetcorrecties van de voorliggende maand.

Daarnaast is er in de code niets opgenomen over de bewaartermijn van het meetdatabericht. MFF stelt voor om aan te sluiten bij de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar en dit in de code op te nemen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Codewijzigingsvoorstel verrekenproces meetfouten gv (PDF - 406.44 KB)