Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging uitfasering profielsegment E3

27-06-2019

Op 20 oktober 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel van Netbeheer Nederland en de NEDU ontvangen over het wijzigen van de voorwaarden van de Meetcode elektriciteit, de Begrippencode elektriciteit en de Informatiecode elektriciteit en gas. Het voorstel beoogt een uitfasering van het profielsegment E3, waardoor er een eerlijkere verdeling van kosten tussen afnemers ontstaat.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?