Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging inkoopprocedure balanceringscapaciteit

19-08-2020

Netbeheer Nederland heeft een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ingediend bij de ACM tot wijziging van de voorwaarden in de Netcode elekriciteit, als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. Met het voorstel wordt de procedure voor de inkoop van balanceringscapaciteit (regelvermogen en noodvermogen) door TenneT vastgelegd.

Wat is balanceringscapaciteit?

Balanceringscapaciteit omvat alle vermogensproducten die TenneT inkoopt om het elektriciteitsnetwerk in balans te houden. In de praktijk gebruikt TenneT met name regelvermogen (aFRR) en noodvermogen (mFRR).

Wat is de reden voor deze codewijziging?

Op grond van Verordening (EU) 2019/943 moeten transmissienetbeheerders (in Nederland is dit TenneT) alle balanceringscapaciteit op dagelijkse basis inkopen. Dit bevordert de marktwerking en de integratie van elektriciteitsmarkten in Europa.

Op 2 januari 2020 publiceerde de ACM een besluit over een derogatie voor de overgang tot dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit (ACM/UIT/525733). Met dit besluit gaf de ACM TenneT toestemming om per 1 september 2020 alle balanceringscapaciteit op dagelijkse basis in te kopen.

Als onderdeel van dit besluit gaf de ACM de opdracht om vooruitlopend op de overgang naar dagelijkse inkoop van balanceringscapaciteit een voorstel tot wijziging van de Netcode elektriciteit in te dienen om de procedure voor de inkoop van deze vermogensproducten vast te leggen. Onderhavig voorstel geeft invulling aan die opdracht.

Indienen zienswijzen

De ACM legt het voorstel voor een periode van 2 weken ter inzage en nodigt belanghebbenden uit om in deze periode een zienswijze in te dienen. Bij de besluitvorming over dit voorstel betrekt de ACM de ontvangen zienswijzen. De laatste dag waarop u uw zienswijze kunt indienen is 2 september 2020.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?