Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging BSP-erkenning en pre-kwalificatieproces

Netbeheer Nederland heeft bij de ACM een voorstel ingediend voor het wijzigen van de voorwaarden die gelden voor Balancing Service Provider (BSP) in het kader van de Netcode elektriciteit. De BSP is een marktpartij die balanceringsdiensten aan TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, kan aanbieden.

Op hoofdlijnen zien de voorgestelde wijzigingen op:

  • de voorwaarden waaronder bij niet-naleving van de balanceringsvoorwaarden de erkenning als BSP of de prekwalificatie-status van een balanceringsproduct kan worden ingetrokken;
  • de voorwaarden waaronder het erkenningsproces voor aspirant BSP’s kan worden beëindigd; en
  • de voorwaarden voor gegevensuitwisseling tussen BSP’s en TenneT.

Wat is de aanleiding voor deze codewijziging?

Netbeheer Nederland heeft geconstateerd dat de consequenties van niet-naleving van de balanceringsvoorwaarden, zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van de Netcode elektriciteit, niet zijn beschreven. Daarnaast zijn er geen termijnen vastgesteld waarbinnen het erkennings- en prekwalificatieproces voor aspirant BSP’s dient te zijn afgerond, dan wel waarbinnen aspirant BSP’s voortgang in dit proces dienen aan te tonen. Tot slot stelt Netbeheer Nederland vast dat voor de gegevensuitwisseling met BSP’s in de praktijk weliswaar wordt aangesloten bij de voorschriften voor de BRP’s, maar dat de Netcode elektriciteit in dit kader nu nog enkel naar aangeslotenen en BRP’s verwijst.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Codewijzigingsvoorstel voorwaarden BSP’s (PDF - 11.94 MB)