Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voedselleveranciers kunnen oneerlijke handelspraktijken melden bij de ACM

De positie van boeren, tuinders en vissers is versterkt tegenover grotere afnemers. Dat regelt de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Deze nieuwe wet biedt voedselleveranciers bescherming tegen diverse oneerlijke praktijken zoals te late betaling en last-minute annulering van bestellingen. Overtreding van het verbod op deze praktijken kan worden bestraft met een boete of een last onder dwangsom. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaaft de wet vanaf 1 november. Als afnemers zich niet aan de regels houden, dan kunnen voedselleveranciers dat melden bij de ACM, ook anoniem.

Voedselleveranciers hebben doorgaans te maken met grote afnemers, zoals handelaren en supermarkten, die inkoopvoorwaarden kunnen opleggen en eenzijdig kunnen wijzigen. Kleinere voedselleveranciers durven hun afnemers hierop niet altijd aan te spreken vanwege de scheve machtsverhoudingen. Hiervan ondervinden zij nadeel. De wet verbiedt nu specifieke handelspraktijken van afnemers waaronder:

  • Late betalingen (na 30 dagen voor bederfelijke producten en na 60 dagen voor niet-bederfelijke producten)
  • Last-minute annuleringen
  • Eenzijdig wijzigen van afspraken
  • Vergeldingsacties (bijvoorbeeld geen actie-aanbiedingen, geen communicatie)

Schriftelijk

Een aantal andere praktijken is ook verboden, tenzij die schriftelijk zijn overeengekomen. Denk daarbij aan het retourneren van niet verkochte producten zonder te betalen. Of het vragen van vergoedingen aan leveranciers voor de kosten van opslag, opname in het assortiment, promotie zoals marketing en kortingen op de producten uit promotieacties.

De ACM is belast met het toezicht op naleving van de wet. ‘Voedselleveranciers kunnen een melding doen als zij te maken hebben met een oneerlijke handelspraktijk. Dat kan ook anoniem. De ACM onderzoekt dan of sprake is van een structurele praktijk. Als dat zo is, kan de ACM afnemers een boete opleggen. Voor incidentele geschillen is er een Geschillencommissie opgericht’, aldus bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Bescherming

Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de EU-richtlijn om leveranciers bescherming te bieden tegen oneerlijke handelspraktijken. De wet geldt voor onder meer boeren, tuinders, vissers en bloemenkwekers, maar ook voor andere leveranciers van landbouw- en voedselproducten (vleesverwerkers, zuivelfabrieken en groothandelaren) die leveren aan de detailhandel, zoals supermarkten. Met een gerichte campagne gaat de ACM voedselleveranciers informeren over de mogelijkheid van het doen van meldingen.

Vanaf januari 2022 kunnen leveranciers bij oneerlijke handelspraktijken ook naar De Geschillencommissie voor geschillenbeslechting. De Geschillencommissie oordeelt specifiek over een geschil tussen de leverancier en afnemer. De procedures bij de ACM en De Geschillencommissie staan los van elkaar.