Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vesters BidCo wil Multimodal Container Services, MCS Participaties II en MCS Wegtransport overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Vesters BidCo B.V., een onderdeel van de M&G Alternatives Investments Management Ltd (hierna: M&G) wil Multimodal Container Services B.V., MCS Participaties II B.V. en MCS Wegtransport B.V. (hierna: MCS) overnemen. De bedrijven hebben op 15 december 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • M&G belegt in en beheert een breed scala aan activa, waaronder aandelen, vastrentende objecten en onroerend goed. M&G investeert in Groot-Brittannië, continentaal Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Zuid-Afrika.
  • Vesters BidCo wordt gehouden door Infracapital Fonds III. Infracapital Fonds III is gevestigd in Luxemburg en wordt beheerd door M&G Alternatives Investment Management Limited.
  • MCS is in Noord-Nederland actief op het gebied van full-service containerlogistiek. Deze diensten bestaan uit overslagdiensten in binnenlandse havens, vrachtvervoer over binnenlandse wateren, “last mile” vrachtvervoer per vrachtwagens en aanverwante diensten. MCS exploiteert eigen containerterminals in Meppel, Groningen en Leeuwarden.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355