Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek TenneT goedkeuring reserveprocedures Hansa regio

TenneT TSO B.V. heeft het voorstel voor reserveprocedures Hansa-regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De reserveprocedures zijn nodig voor de vrije handel in elektriciteit in Europa. Als de standaard procedures onverhoopt niet werken, zullen de reserveprocedures er voor zorgen dat de handel toch kan doorgaan. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

De CACM Verordening

De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) zorgt voor de koppeling van de Europese dagelijkse en intradagelijkse elektriciteitsmarkten. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM), waaronder dit voorstel.

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 44 van de CACM Verordening een voorstel voor reserveprocedures Hansa-regio ontwikkelen. Op 5 september 2019 ontving de ACM het voorstel voor reserveprocedures Hansa-regio van TenneT. Het voorstel moet, volgens de CACM-Verordening, robuuste en tijdige reserveprocedures bevatten, om een efficiënte, transparante en niet-discriminerende capaciteitstoewijzing te waarborgen voor gevallen waarin het eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel  een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 6 maart 2020.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 25 oktober 2019

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/19/036515.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

Lees het bericht in de Staatscourant

 

Documenten

Aanvraag TenneT fallback reserveprocedures Hansa regio (PDF - 465.63 KB)
 

Bijlagen

Toelichting Hansa NRAs DA fallback procedures (PDF - 274.74 KB)