Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verkenning naar belemmeringen voor de rol van aggregator

De ACM heeft in deze marktverkenning gekeken naar wat op dit moment de belangrijkste belemmeringen zijn voor het uitvoeren van de rol van aggregator, een nieuwe rol in het energiesysteem. Door de energietransitie zal het aandeel van wind- en zonne-energie in onze energievoorziening toenemen. Omdat de productie van deze energie door wisselende weersomstandigheden zal fluctueren, zouden afnemers waar mogelijk in de toekomst hun vraag moeten kunnen afstemmen op het meer wisselende aanbod. Dit vraagt om meer flexibiliteit van het elektriciteitssysteem. Om aanbod van en vraag naar flexibiliteit bij elkaar te brengen, zal de rol van aggregator aan het energiesysteem moeten worden toegevoegd. De ACM heeft zich gericht op aggregatie bij kleinverbruikers (huishoudens en kleinzakelijke afnemers).

Er is met diverse marktpartijen gesproken. Deze geven aan dat de markt voor kleinschalige flexibiliteit op dit moment nog onvoldoende ontwikkeld is. Naar verwachting zal dit gaan veranderen door de toename van het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsvoorziening en een toename van stuurbare apparaten bij huishoudens, zoals elektrische boilers, warmtepompen en elektrische auto’s met laadpalen. Daarnaast noemen partijen belemmeringen voor het ontsluiten van flexibiliteit van kleinverbruikers in wet- en regelgeving. Tenslotte vormen productspecificaties en protocollen ten aanzien van de inzet van kleinschalige flexibiliteit bij de landelijke en regionale netbeheerders een belemmering.

De belemmeringen in wet- en regelgeving zullen worden opgelost met de implementatie van de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn, waarbij de rol van aggregator wettelijk wordt verankerd en de aggregator non-discriminatoire toegang zal moeten worden gegeven tot de meetdata. Daarnaast wordt er door landelijke en regionale netbeheerders met pilots en experimenten gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van procedures voor het optimaal inzetten van flexibiliteitsdiensten ten behoeve van bijvoorbeeld congestiemanagement in regionale netten.

 

Documenten

Verkenning naar belemmeringen voor de rol van aggregator (PDF - 604.91 KB)