Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank over ontbindingsrecht: webwinkel Cool Cat

De rechtbank Rotterdam heeft op 19 april 2018 uitspraak gedaan over de informatieverplichtingen voor webwinkels over het ontbindingsrecht en de terugbetalingsplicht na annulering van de aankoop binnen de wettelijke bedenktijd..

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft webwinkel Cool Cat een boete opgelegd omdat het bedrijf op zijn website onduidelijke informatie over het ontbindingsrecht heeft verstrekt. Daarnaast betaalde Cool Cat na ontbinding van de aankoop binnen de bedenktijd niet alle ontvangen bedragen terug aan de consument. Voor deze twee overtredingen had de ACM boetes opgelegd. Tegen deze boetes had Cool Cat beroep ingesteld.

De rechter heeft geoordeeld dat de ACM de overtredingen terecht heeft vastgesteld. De rechtbank oordeelt wel dat de ACM geen boete mocht opleggen voor de onduidelijke informatie op de website omdat Cool Cat niet eerst was gewaarschuwd. De ACM had dat wel bij 40 andere webwinkels met betrekking tot de informatieverplichtingen gedaan. De rechtbank acht dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel en vernietigt daarom de opgelegde boete van € 100.000. De opgelegde boete van € 120.000 voor het niet naleven van de terugbetaling na ontbinding laat de rechter in stand.

Zowel Cool Cat als de ACM kunnen tegen de uitspraak van de rechtbank nog hoger beroep instellen.