Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak rechtbank over afwijzing van klachten over Fox Sports

12-09-2019

De rechtbank heeft op 12 september 2019 geoordeeld dat de ACM de klachten van KPN BV, Digitenne B.V. en CAIW Holding BV over het doorgeven van Fox Sports Eredivisie Live terecht heeft afgewezen.

Eerder had de ACM geconcludeerd dat er onvoldoende aanwijzingen waren dat de nieuwe voorwaarden voor het doorgeven van Fox Sports Eredivisie live voetbal negatieve gevolgen hadden voor de consument. De ACM achtte verder onderzoek naar de nieuwe voorwaarden voor het doorgeven van Fox Sports Eredivisie live voetbal daarom niet nodig. Volgens de rechtbank heeft de ACM voldoende gemotiveerd waarom het niet evident is dat er sprake is van een overtreding en dat verder onderzoek naar een mogelijke overtreding dan ook niet nodig is.

Tegen uitspraken van de rechtbank kan hoger beroep worden ingediend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Lees de uitspraken van de rechtbank op rechtspraak.nl: