Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank invordering wettelijke rente boete Daisycon

Wanneer is rente verschuldigd over een boete?

Deze zaak draaide om de vraag of wettelijke rente was verschuldigd voor de periode waarin de boete nog niet was betaald omdat deze nog niet definitief was. De ACM vond van wel, Daisycon vond van niet. Daisycon heeft tegen deze zaak rechtstreeks beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam.

De rechtbank heeft bevestigd dat Daisycon wel degelijk wettelijke rente moet betalen over de periode dat de boete wel al was opgelegd, maar nog niet definitief was. De rechter heeft bepaald dat de wettelijke rente gaat lopen zes weken na inwerkingtreding van het boetebesluit. Het feit dat er nog bezwaar, beroep of hoger beroep loopt tegen het besluit verandert hier niets aan.

Tegen deze uitspraak is nog hoger beroep mogelijk.

Deze zaak viel nog onder het oude regime waarbij een boete en de wettelijke rente daarover pas werden ingevorderd nadat de boete onherroepelijk vast kwam te staan. Inmiddels hanteert de ACM een ander regime. Tegenwoordig worden boetes geïnd binnen 6 weken na bekendmaking van het sanctiebesluit. Indien partijen bezwaar maken, worden boetes geïnd op de dag na bekendmaking van het besluit op bezwaar en uiterlijk na verloop van 24 weken (zie artikel 12p, eerste en tweede lid, van de Iw dat van toepassing is op boetes die zijn opgelegd op grond van rapporten van na 1 augustus 2014).

Lees de uitspraak op rechtspraak.nl