Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank handhavingsverzoek Silver Psychologie

De rechtbank Rotterdam heeft op 29 juli 2021 uitspraak gedaan in het beroep van Silver Psychologie B.V. tegen het besluit op bezwaar van de ACM. De rechtbank heeft het beroep van Silver Psychologie ongegrond verklaard.

Wat is er aan de hand?

Silver Psychologie had de ACM verzocht op te treden tegen de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). De FGzPt heeft een regeling opgesteld voor de erkenning van praktijkopleidingsplaatsen. Die praktijkopleidingsplaatsen zijn een onderdeel van de vervolgopleiding tot Gz-psycholoog en psychotherapeut. Silver Psychologie meende dat die erkenningsregeling in strijd was met de Mededingingswet.

Omdat het hier gaat om het aanbieden van een onderwijsactiviteit die hoofdzakelijk wordt gefinancierd vanuit de overheid, is er volgens de ACM geen sprake van een economische activiteit. De ACM is onbevoegd om te handhaven omdat het verzoek buiten de reikwijdte van de Mededingingswet valt. De ACM heeft het handhavingsverzoek afgewezen. Daarna maakte Silver Psychologie bezwaar tegen deze afwijzing. Dat bezwaar heeft de ACM ongegrond verklaard.

De rechtbank heeft nu het beroep van Silver Psychologie ook ongegrond verklaard. Dat betekent dat het besluit van de ACM in stand blijft. Silver Psychologie kan tot 6 weken na de uitspraak hoger beroep instellen.