Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak Hof in kort geding Executieveilingen

Het gerechtshof Den Haag heeft op 11 februari 2020 geoordeeld over het hoger beroep van een groep huizenhandelaren naar aanleiding van ingediende schadeclaims. Aanleiding was de uitspraak van de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag van 3 mei 2019. In die uitspraak stelde de Rechtbank de ACM in het gelijk en veroordeelde de handelaren in de proceskosten. Ook het Hof steunt de ACM in haar standpunt dat zij bij de beoordeling van hun aanvullende schadeclaims de vraag mag stellen of de schade wel door de ACM is veroorzaakt en door haar moet worden vergoed. De handelaren meenden dat de ACM deze mogelijkheid had prijsgegeven in met individuele handelaren gesloten overeenkomsten. Het Hof is het op dit punt niet met de handelaren eens. Wel meent het Hof dat de ACM over de aanvullende schadeclaims haar standpunt had kunnen bepalen vooruitlopend op de einduitspraak van het CBb in een parallelle schadevergoedingsprocedure van andere executiehandelaren. Het Hof oordeelt op dit punt anders dan de Rechtbank eerder deed. Om die reden maakt het Hof de proceskostenveroordeling van de Rechtbank ongedaan.