Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb in webwinkelzaken Cool Cat en Bever

01-05-2019

Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep op 30 april 2019 uitspraak gedaan in de webwinkelzaken tegen Cool Cat en Bever. Het CBb heeft de opgelegde boetes vernietigd.

De ACM had Cool Cat en Bever beboet omdat zij consumenten niet goed informeerden over hun rechten bij online aankopen. Daarnaast vergoedden zij de verzendkosten niet aan consumenten als deze van de koop af wilden.

De boetes voor het niet voldoen aan de informatieverplichting waren door de rechtbank al vernietigd omdat de ACM Cool Cat en Bever niet vooraf een waarschuwing had gegeven dat ze de wet overtraden. De ACM had 40 andere webwinkels wel gewaarschuwd. De rechtbank oordeelde dat de ACM in deze zaak onvoldoende heeft uitgelegd waarom Cool Cat en Bever niet eerst een waarschuwing van de ACM hebben gekregen en 40 andere webwinkels wel. Het CBb bevestigt dat oordeel van de rechtbank.

Het CBb vernietigt ook de boetes voor het niet of niet tijdig terugbetalen van de kosten bij annulering van de aankoop. Uit de wet bleek onvoldoende dat de ACM destijds bevoegd was om daarvoor boetes op te leggen, ook al gold de verplichting tot terugbetaling wel. Sinds juni 2015 zijn de bevoegdheden van de ACM in de wet verduidelijkt. Omdat de overtredingen van voor die tijd dateren zijn deze boetes vernietigd. Voor toekomstige zaken is de boetebevoegdheid duidelijk.

Deze uitspraak is onherroepelijk.

Webwinkels moeten zich houden aan de regels die gelden voor koop op afstand. Dat betekent onder andere dat zij consumenten goed moeten informeren over het retourrecht. En webwinkels moeten consumenten als zij een aankoop hebben geretourneerd behalve de aankoopkosten ook de verzendkosten terugbetalen.

Lees de uitspraken van het CBb op rechtspraak.nl: