Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb methodebesluiten elektriciteit en gas 2017 – 2021

25-07-2018

CBb doet uitspraak in beroepen methodebesluiten

Het CBb heeft op 24 juli 2018 uitspraak gedaan in de beroepen van de netbeheerders elektriciteit en gas tegen de methodebesluiten 2017 – 2021. Het CBb is het op een aantal punten met de ACM eens en op een aantal punten oneens. Deze laatste punten leiden tot de verplichting voor de ACM om de besluiten aan te passen.

Het CBb is het met de ACM eens over:

 • de omvang van de vergelijkingsgroep voor de WACC (het redelijk rendement);
 • het verwijderen van 3 Amerikaanse bedrijven uit deze groep;
 • het nacalculatiekader van de ACM;
 • het toepassen van de statische efficiëntie van TenneT op netten die onder de Rijkscoördinatieregeling vallen;
 • de desinvesteringen van de regionale netbeheerders;
 • de Q-factor;
 • HS-invoeding;
 • De tariefindeling MS-T/MS-D
 • Volumekorting energie-intensieve industrie

Het CBb is het niet met de ACM eens over:

 • de toevoeging van het bedrijf Fluxys aan de vergelijkingsgroep voor de WACC;
 • de bepaling van de Frontier Shift;
 • het niet nacalculeren voor inkoopkosten energie en vermogen van TenneT;
 • het niet nacalculeren voor de operationele kosten van het Net op Zee (volgens het CBb zijn deze kosten onvoldoende onderbouwd)
 • de schatting van de volumes van drie beheerders van Extra Hoge Druknetten.

De ACM zal, zoals het CBb heeft opgedragen, binnen 6 maanden de besluiten aanpassen en opnieuw vaststellen.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl: