Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroep tegen Codebesluit neutraliteitsheffing

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 12 oktober 2021 uitspraak gedaan in het beroep van Vereniging Energie Nederland tegen het Codewijzigingsbesluit neutraliteitsheffing en overschrijding kredietlimiet van de ACM.

Het CBb heeft het beroep van E-NL ongegrond verklaard en het bestreden besluit in stand gehouden. Deze uitspraak is onherroepelijk.

Lees de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op rechtspraak.nl: