Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb: ACM heeft maximumtarieven voor afleversets warmte juist vastgesteld

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 juli 2023 uitspraak gedaan in een zaak over de warmtetarieven van het jaar 2020. Volgens het CBb heeft de ACM de maximumtarieven voor de huur van afleversets voor warmte juist vastgesteld. Het CBb had op 26 april 2022 al een tussenuitspraak gedaan in deze zaak en heeft toen bepaald dat de ACM een nieuw besluit moest nemen over de manier waarop de kosten voor vreemd vermogen in de maximumtarieven zijn verwerkt.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt ieder jaar de maximumtarieven voor warmte vast. Warmteleveranciers moeten met hun tarieven altijd onder deze maximumtarieven blijven.

In het herstelbesluit heeft de ACM de kosten voor vreemd vermogen vastgesteld op basis van de daadwerkelijke gemiddelde kosten van warmteleveranciers. Die kosten zijn hoger dan de kosten zoals de ACM die eerder had vastgesteld. De door ACM vastgestelde huurtarieven voor afleversets en leveringstarieven voor warmte zijn daarom nu ook hoger. De leveranciers willen deze kosten alsnog bij warmteverbruikers in rekening brengen en vonden dat de ACM deze kosten daarom moest verrekenen in toekomstige tariefbesluiten. Volgens de ACM kan de aanpassing van het tariefbesluit over het jaar 2020 niet leiden tot hogere tarieven voor warmteverbruikers in latere jaren. De ACM heeft volgens de Warmtewet bij het vaststellen van de maximumtarieven voor warmte niet de bevoegdheid om kosten uit eerdere jaren in de maximumtarieven te verwerken. Het CBb is het daar mee eens.

Dit besluit is onherroepelijk.

ECLI:NL:CBB:2023:348, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/1009 (rechtspraak.nl)