Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb: ACM goedkeuring fusie loterijen blijft in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigt op 10 november 2020 dat de ACM terecht de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto in 2015 goedkeurde. Het CBb verwerpt het beroep van de Stichting Speel Verantwoord (SVV).

Het ging om een besluit waarin de ACM in december 2015 toestemming verleende voor de concentratie tussen de Staatsloterij en de Lotto. Vanaf dat moment zijn zij samen verder gegaan als De Nederlandse Loterij. De ACM had geen bezwaar tegen de concentratie omdat de kansspelen die beide partijen aanboden niet of slechts in geringe mate met elkaar concurreerden. De Rechtbank Rotterdam was het in haar uitspraak in de beroepszaak met de ACM eens.

SSV, een stichting die opkomt voor belangen van bepaalde online kansspelaanbieders, had bezwaar tegen de beslissing van de ACM. Zij vreesde dat met het samengaan van de twee loterijen aanbieders in de Nederlandse Loterij een te machtige aanbieder zou ontstaan op de toekomstige markt voor online kansspelen (sportweddenschappen en casinospelen). De wet kansspelen op afstand, die inmiddels is aangenomen, maakt vergunningen voor dergelijk online aanbod in Nederland mogelijk. De Kansspelautoriteit verwacht in 2021 de eerste vergunningen te kunnen geven.

Het CBb heeft het hoger beroep van SSV verworpen. Allereerst was het College van oordeel dat de vertrouwelijkheid van bepaalde processtukken niet betekende dat SSV haar standpunten niet naar behoren heeft kunnen bepleiten. Het CBb heeft wel kennis genomen van deze stukken en heeft kunnen beoordelen of de conclusies die waren getrokken op basis van die stukken juist waren.

Het CBb onderschrijft vervolgens de conclusie van de ACM dat de Staatsloterij en de Lotto kansspelen zijn die een zeer geringe concurrentiedruk op elkaar uitoefenden. Deze conclusie heeft de ACM deels gebaseerd op een economisch model waarbij is onderzocht in welke mate de concurrentieparameters (bijvoorbeeld prijzen of uitkeringen) van beide kansspelen op elkaar reageerden.

Het CBb onderschrijft dan ook de eindconclusie van de ACM dat deze fusie niet leidt tot een significante beperking van de mededinging. Dit geldt zowel op de markt voor loterijen als voor de (toekomstige)markt voor online kansspelen. De uitspraak van de rechtbank Rotterdam en het besluit van de ACM blijven daarmee staan.

De uitspraak van het CBb is definitief. Met deze uitspraak kan de Nederlandse Loterij verder als gefuseerde onderneming en is aan de bestaande onzekerheid in deze markt een einde gekomen.

Lees de uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl