Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT Wijziging Besluit prijsaanduiding producten

De ACM acht de conceptwijziging van het Besluit prijsaanduiding producten uitvoerbaar en handhaafbaar. De ACM heeft geen nadere opmerkingen. Dit schrijft de ACM in haar brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 oktober 2021 over de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets naar aanleiding van het conceptvoorstel tot wijziging van het Besluit prijsaanduiding producten.

Verzamel Algemene Maatregel van Bestuur

Op 5 maart 2021 is een verzamel Algemene Maatregel van Bestuur van 19 februari 2021 in werking getreden, waarin vier Algemene Maatregelen van Bestuur op het terrein van het ministerie van EZK worden gewijzigd.  Een van deze besluiten is het Besluit prijsaanduiding producten. 

Het betreft een technische wijziging. In het gewijzigde Besluit prijsaanduiding producten is de beperking in enkele bepalingen tot prijsaanduiding van producten bij verkoop ter plaatse komen te vervallen. Hierdoor is verduidelijkt dat die bepalingen ook gelden  voor prijsaanduiding bij verkoop op afstand.

Zie ook

 

Documenten

UHT Wijziging Besluit prijsaanduiding producten (PDF - 44.3 KB)