Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT Wetsvoorstel tarieven en voorwaarden overige luchthavens

De ACM heeft een Uitvoerings- en Handhavingstoets uitgevoerd op het Wetsvoorstel “tarieven en voorwaarden voor overige luchthavens en militaire luchthavens met burgermedegebruik”. 

Met het wetsvoorstel wordt een aantal onvolkomenheden hersteld voor de implementatie van de Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 over luchthavengelden voor overige luchthavens. Overige luchthavens zijn burgerluchthavens, niet zijnde Schiphol, en militaire luchthavens met burgermedegebruik. Dit is nodig met het oog op de voorziene toepassing van deze regels op de luchthaven Eindhoven Airport, wanneer zij 5 miljoen passagiersbewegingen per jaar zal bereiken.

Het wetsvoorstel voegt een nieuwe titel toe aan de Wet luchtvaart. Daarin staan alle regels die van toepassing zijn op overige luchthavens die de grens van 5 miljoen passagiersbewegingen per jaar overschrijden. In het wetsvoorstel is de definitie van ‘overige luchthavens’ uitgebreid waardoor ook militaire luchthavens met burgermedegebruik hieronder vallen. Ook zorgt het wetsvoorstel ervoor dat alleen regels die nodig zijn voor de implementatie van de Richtlijn 2009/12/EG van toepassing zijn op deze overige luchthavens. Voor luchthaven Schiphol gelden regels die in een andere titel van de Wet Luchtvaart staan.

De ACM gaat toezicht houden op de naleving van deze regels. De ACM heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het wetsvoorstel.