Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT Omvorming ProRail

18-02-2020

De ACM heeft een uitvoerings- en handhavingstoets uitgevoerd op het wetsvoorstel dat uitvoering geeft aan het voornemen van de regering om ProRail B.V. om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan.

Het doel van de omvorming is drieledig: de organisatie van ProRail vorm te geven op een wijze die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert, de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publieke middelen te versterken.

De ACM houdt toezicht op het spoorbestel, waaronder de taakuitvoering door ProRail. In het wetsvoorstel wijzigt de wettelijke verankering van deze taakuitvoering. Op grond van de Europese wet- en regelgeving moet geborgd zijn dat de infrastructuurbeheerder de essentiële functies onafhankelijk kan uitvoeren. De ACM heeft in de uitvoerings- en handhavingstoets enkele suggesties gedaan om de onafhankelijke taakuitvoering van de essentiële functies door ProRail te waarborgen. Het wetsvoorstel is hierop aangepast.