Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tussenuitspraak in zaak over verhoging tarieven met terugwerkende kracht na vernietiging van de tariefplafonds voor de periode 2009-2011

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep op 27 juli 2021 een tussenuitspraak gedaan in de zogenoemde ND-5 zaak.

Deze zaak speelt al geruime tijd en betreft vooral een aantal complicaties uit het verleden. Het gaat over een geschil over door de ACM vastgestelde tariefplafonds voor de periode 2009-2011.

KPN had de tarieven voor MDF Acces (Main Distribution Frame) met terugwerkende kracht verhoogd nadat het CBb de door de ACM vastgestelde tariefplafonds voor MDF-access had vernietigd. ACM stelde vast dat door de verhoging sprake was van marge-uitholling. Dit verbod op marge-uitholling wordt ook aangeduid als de ND-5 verplichting. De ACM heeft KPN een last onder dwangsom opgelegd die ertoe strekt dat de (maandelijkse) MDF-tarieven weer worden verlaagd. KPN stelde vervolgens hoger beroep in omdat er volgens haar geen overtreding zou zijn begaan. Tele2 - die inmiddels na juridische fusie op 7 januari 2020 is opgegaan in T-Mobile Netherlands B.V, meende dat de last niet ver genoeg ging.

Het CBb oordeelt dat KPN bij de herberekening van de MDF-tarieven dient te voldoen aan de ND-5 verplichting. Volgens het CBb heeft de ACM twee downstream-aanbiedingen terecht niet opgevat als een bundel. In de ND-5 toets had echter gerekend moeten worden met een andere bezettingsgraad. De herberekening dient bovendien plaats te vinden alsof de ACM van meet af aan de juiste tariefplafonds had vastgesteld. Het CBb ziet daarom aanleiding om de ACM op te dragen de gebreken in een nader besluit te herstellen.