Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Tussenuitspraak in zaak over toerekening in het Meelkartel

22-03-2019

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep op 19 maart 2019 tussenuitspraak gedaan in de zaak van een van de deelnemers aan het meelkartel. Die zaak ging nog over twee onderwerpen: de toerekening aan de beherend vennoten en de hoogte van de boete.

De betreffende karteldeelnemer was een personenvennootschap naar Duits recht met twee beherend vennoten. De ACM heeft de boete opgelegd aan zowel de personenvennootschap als de beherend vennoten. Het CBb heeft geoordeeld dat ACM verder moet onderzoeken of de beherend vennoten beslissende invloed hadden op het gedrag van de onderneming. De ACM krijgt daarvoor drie maanden de tijd.

De beroepsgrond van de onderneming die ziet op de hoogte van de boete slaagt niet. De boete opgelegd aan de onderneming blijft dus intact.

Lees de uitspraak van het CBb