Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Transporttarief energie stijgt gemiddeld met 6 euro per huishouden per jaar

De tarieven voor het transport van elektriciteit en gas stijgen in 2022 in totaal met gemiddeld 6 euro per huishouden (exclusief BTW). Dat blijkt uit de tarievenbesluiten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de regionale netbeheerders. De ACM stelt deze tarieven van netbeheerders jaarlijks vast. Dit is het eerste jaar dat de ACM de tarieven vaststelt volgens de nieuwe methodebesluiten die in september 2021 zijn gepubliceerd.

Door regulering van de tarieven zorgt de ACM ervoor dat netbeheerders genoeg inkomsten ontvangen voor investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie. Tegelijkertijd zorgt zij er voor dat tarieven niet hoger zijn dan redelijk en prikkelt zij netbeheerders om efficiënt te werken. In het kader van de energietransitie worden fossiele brandstoffen op steeds grotere schaal vervangen door hernieuwbare vormen van energie, met name zon- en windenergie. Om deze duurzame elektriciteit te kunnen transporteren moet er de komende jaren veel geld worden geïnvesteerd in uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.

De netbeheertarieven bestaan uit een transport- en aansluittarief. De gemiddelde tarieven die een huishouden betaalt voor gas dalen in 2022 met 0,55%. De gemiddelde tarieven voor elektriciteit stijgen in 2022 met 3,3%. De belangrijkste oorzaak van deze stijging zijn de toegenomen kosten die de landelijke netbeheerder TenneT in 2022 aan de regionale netbeheerders elektriciteit doorberekent omdat het bedrijf de komende jaren veel extra kosten maakt voor het verzwaren van het hoogspanningsnet. Deze extra kosten hebben ook gevolgen voor de tarieven die grootverbruikers moeten betalen.

Meettarieven

Naast transport- en aansluittarieven brengen netbeheerders ook tarieven in rekening voor de energiemeter. De ACM stelt tarieven vast die netbeheerders maximaal mogen rekenen. De maximumtarieven zijn ten opzichte van het voorgaande jaar alleen gecorrigeerd voor inflatie. De meettarieven zijn gelijktijdig met de transport- en aansluittarieven gepubliceerd.

De energierekening voor consumenten

De energierekening voor consumenten bestaat uit 4 verschillende onderdelen: de variabele leveringskosten (het tarief dat een consument voor een m3 gas of een kWh stroom betaalt), de vaste leveringskosten (bijvoorbeeld administratiekosten), de transportkosten (ook wel netbeheerkosten genoemd) en de belastingen. Hiervan worden alleen de netbeheerkosten door de ACM vastgesteld. De ACM ziet er wel op toe dat energieleveranciers voor de levering van energie geen onredelijke tarieven vragen en controleert of facturen duidelijk zijn en aan de regels voldoen. Zo heeft de ACM er bijvoorbeeld in oktober voor gezorgd dat Budget Energie haar klanten duidelijker informeert over het feit dat het bedrijf vaste leveringskosten niet per dag maar per maand in rekening brengt. Hierdoor moeten mensen die gedurende de maand klant worden of overstappen wel voor de hele maand vaste leveringskosten betalen. Op verzoek van de ACM licht Budget Energie klanten hier nu beter over voor.