Kruimelpad

Nieuwsbericht

TenneT voldeed bij stroomstoring Diemen niet aan wettelijke verplichtingen

11-09-2017

Landelijk netbeheerder TenneT heeft bij de stroomstoring in Diemen in maart 2015 niet aan haar wettelijke verplichtingen voldaan. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald in een geschil dat Tata Steel bij haar had ingediend.

Technische oorzaak van de storing

De ACM heeft vanwege het ingediende geschil van Tata Steel een nieuw, breder onderzoek ingesteld naar de stroomstoring in het 380 kV-net van TenneT. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de oorzaak van de stroomstoring een combinatie was van falende techniek en een menselijke fout. Dat onderzoek was uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van TenneT, onder het toeziend oog van de ACM.

Het doel van dit eerste onderzoek was vooral om de technische oorzaak van de storing vast te stellen en om hieruit lessen te trekken.

Informatie op tafel voor geschil

Bij het nieuwe, bredere onderzoek heeft de ACM ook de norm van de ‘enkelvoudige storingsreserve’ betrokken. Deze wettelijke norm houdt in dat een storing in een onderdeel van het net, bijvoorbeeld een circuit of een transformator, niet mag leiden tot een transportonderbreking. TenneT heeft deze norm overtreden door de manier waarop het station Diemen is ontworpen.

Het doel van dit tweede onderzoek, dat dus door de ACM is uitgevoerd, was om de informatie op tafel te krijgen die nodig is om het geschil tussen Tata Steel en TenneT te kunnen beslechten.

Miljoen huishoudens uur zonder stroom

Door de stroomstoring op 27 maart 2015 kwamen ongeveer 1 miljoen huishoudens in Noord-Holland en Flevoland een uur zonder stroom te zitten. Treinverkeer en vliegverkeer raakten ontregeld, ziekenhuizen moesten operaties annuleren en telefoonverkeer viel uit.

Efficiënt netbeheer

ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Ze reguleert netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Deze regulering zorgt ervoor dat transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is en draagt bij aan een gezond investeringsklimaat.