Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Westland elektriciteit 2019

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Westland Infra Netbeheer B.V. (hierna: Westland) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2019 mag hanteren.

Westland beheert een regionaal elektriciteitsnetwerk in Nederland en lost storingen op.

Voor deze wettelijke taken mag Westland kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Westland heeft op 24 september 2018 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2019 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft de ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Westland in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie:

 

Documenten

Tarievenblad Westland elektriciteit 2019 (XLSX - 43.26 KB)
 

Bijlagen

Tarievenbesluit Westland elektriciteit 2019 (PDF - 453.99 KB)