Kruimelpad

Tarievenbesluit regionale netbeheerder gas Liander 2018

Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Liander N.V. vastgesteld, die deze netbeheerder in 2018 mag hanteren.

Liander beheert een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland en lost storingen op.

Voor deze wettelijke taken mag Liander kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Liander heeft op 12 september 2017 een voorstel ingediend bij ACM voor de tarieven die zij in 2018 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Liander in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie