Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Liander gas 2020

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Liander N.V. (hierna: Liander) vastgesteld, die deze netbeheerder in 2020 mag hanteren.

Liander beheert en onderhoudt een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland.

Voor deze wettelijke taken mag Liander kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Liander heeft op 25 september 2019 een voorstel ingediend bij de ACM voor de tarieven die zij in 2020 in rekening wil brengen. De ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

Op 24 januari 2019 heeft de ACM een gewijzigd methodebesluit vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Liander in de periode 2017-2021 worden berekend. Hierop heeft de ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

 

Documenten

Tarievenbesluit Liander gas 2020 (PDF - 182.5 KB)
 

Bijlagen

Tarievenblad Liander gas 2020 (XLSX - 29.78 KB)