Kruimelpad

Tarieven voor transport energie stijgen met gemiddeld 17 euro per huishouden per jaar

De tarieven voor het transport van elektriciteit en gas stijgen in 2021 met gemiddeld 17 euro per huishouden per jaar, dit is exclusief btw. Dat volgt uit het tarievenbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de regionale netbeheerders en de landelijke netbeheerder TenneT. De tarieven voor transport van elektriciteit en gas worden in rekening gebracht bij eindgebruikers via de energierekening.

Regionale netbeheerders

De stijging van de transporttarieven van de regionale netbeheerders wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten die regionale netbeheerders gaan betalen voor het transport van elektriciteit door landelijk netbeheerder TenneT. De ACM heeft besloten dat regionale netbeheerders de stijgende kosten vanaf 2021 mogen doorberekenen in hun tarieven voor eindgebruikers, zodat een grote tariefstijging in 2023 wordt voorkomen. Op deze manier kunnen regionale netbeheerders de toename van de kosten opvangen en worden tariefschommelingen voor eindgebruikers naar verwachting beperkt.

Landelijk netbeheerder TenneT

De klanten van TenneT zijn bedrijven en regionale netbeheerders die aangesloten zijn op het extrahoogspanningsnet (EHS-net) of het hoogspanningsnet (HS-net) van TenneT. De EHS-tarieven stijgen met ruim 11% en de HS-tarieven stijgen met maximaal 6%. Die stijging is ook het gevolg van een correctie naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over de methodebesluiten. De ACM heeft een gedeelte van die correctie verschoven van het tariefjaar 2020 naar 2021 om de stijging van de tarieven voor 2020 te beperken en op die manier meer stabiliteit in de tariefontwikkeling te creƫren.

Betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening

De ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Ze reguleert de netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van energie. Deze regulering zorgt ervoor dat de transport- en aansluittarieven niet hoger zijn dan nodig is, waarbij netbeheerders ruimte krijgen om te investeren, ook met het oog op de energietransitie. De transport- en aansluittarieven maken gemiddeld 1/5e deel uit van de energierekening van de consument en bedragen gemiddeld in totaal 323 euro per huishouden per jaar aan transport- en aansluittarieven.

Meettarieven

Naast transport- en aansluittarieven brengen netbeheerders ook tarieven in rekening voor de energiemeter, deze zijn ten opzichte van het voorgaande jaar alleen gecorrigeerd voor inflatie. De meettarieven zijn gelijktijdig met de transport- en aansluittarieven gepubliceerd.

Overzicht tarievenbesluiten 2021 alle netbeheerders elektriciteitOverzicht tarievenbesluiten 2021 alle netbeheerders gas