Kruimelpad

Besluit

Tariefaanpassing PostNL voor Valentijnsactie 2018

13-02-2018

PostNL heeft rondom Valentijnsdag een actie waarbij er een nultarief geldt als een kaart wordt gefrankeerd met een lippenstiftkus. De ACM concludeert dat deze tijdelijke tariefswijziging is toegestaan binnen de wettelijke grens.

Rol van de ACM

De ACM is toezichthouder op de postmarkt en beoordeelt of het tarief dat PostNL voor deze post wil vragen past binnen de vastgestelde grens. Voor een deel van de dienstverlening van PostNL geldt namelijk een vastgestelde grens.

Meer over de wettelijke grenzen

Losse post met bijvoorbeeld een postzegel valt onder het basispakket aan postdiensten. Dat pakket heet de universele postdienst (UPD). De minister van Economische Zaken heeft de regels bepaald voor het aanpassen van de tarieven voor de UPD. De Autoriteit Consument & Markt berekent aan de hand van deze regels de uiterste grens voor tariefsverhogingen en toetst of de tariefswijzigingen die PostNL wil doorvoeren binnen deze grens vallen. Zo zorgt de overheid voor een basispakket aan betaalbare postdiensten van een bepaalde kwaliteit tegen voor iedereen gelijke tarieven. De regels voor de universele postdienst gelden alleen voor PostNL.