Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

RTL Group en Talpa Network vragen een vergunning aan voor fusie (concentratiemelding)

Wat staat er in het besluit?

RTL Group wil Talpa Network overnemen. De bedrijven hebben op 14 februari 2022 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen overname op 14 oktober 2021 gemeld aan de ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 18 oktober 2021. Op 28 januari 2022 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze overname. De reden van dit besluit is dat de overname mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 1 februari 2022.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355