Kruimelpad

Rekenmodel bij beschikking productieprijs en distributietarieven elektriciteit 2018 Bonaire WEB (Caribisch Nederland)

De ACM publiceert het rekenmodel voor de vaststelling van de productieprijs en de distributietarieven van elektriciteit en drinkwater voor producent Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB).