Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Reactie ACM op houtskoolschets VWS acute zorg

22-12-2020

In deze brief reageert de ACM op de Houtskoolschets acute zorg, een discussiestuk van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap.

De ACM gaat in haar brief in op samenwerking met het oog op concentratie van delen van de acute zorg, ketensamenwerking, de mogelijkheden voor volgbeleid en op het uitwisselen van informatie die nodig kan zijn voor een goede levering van de acute zorg.

De ACM gaat graag in gesprek met partijen in het veld die met het oog op een toekomstbestendige inrichting van het acute zorglandschap vergaande vormen van samenwerking overwegen en vragen hebben of hun samenwerking is toegestaan.