Kruimelpad

Besluit

RAR 2019 regionale netbeheerders elektriciteit en gas

19-03-2020

Voor de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt moeten de kosten van netbeheerders vergelijkbaar zijn.

Om die reden leveren de netbeheerders hun financiële gegevens bij de Autoriteit Consument & Markt (de ACM) aan volgens een standaard, de Regulatorische Accounting Regels (RAR).

Doelen RAR

In de RAR zijn verslaggevingsregels opgenomen die de netbeheerders in acht moeten nemen bij het aanleveren van hun gegevens. Deze regels hebben als doel om de data uniform en vergelijkbaar te maken. Door nauwe definities te gebruiken is ook duidelijk welke kosten wel en niet mogen worden opgegeven. Een tweede doel van de RAR is de regels praktisch werkbaar te houden voor de netbeheerders en onnodige administratieve lasten te voorkomen, onder andere door de RAR zoveel mogelijk te laten aansluiten op de reeds bestaande inrichting van de financiële administratie van netbeheerders.