Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rapport pipeline-to-pipeline competition

Artikel 3 van de Europese Verordening 1775/2005 was voor DTe aanleiding om The Brattle Group onderzoek te laten doen naar het bestaan van zogenaamde pipeline-to-pipeline competition. Dit om te bezien in hoeverre (de hoogte van) de tarieven voor gastransport in de ons omringende landen meegewogen moet worden bij de vaststelling van gereguleerde transporttarieven voor de beheerder van het landelijk gastransportnet (GTS).

In december 2007 heeft The Brattle Group dit onderzoek naar pipeline-to-pipeline competition afgerond. De conclusies van het rapport zullen worden meegenomen bij de totstandkoming van het methodebesluit door middel waarvan de toezichthouder inzichtelijk maakt hoe zij GTS stimuleert om doelmatiger te werken. Het betreffende onderzoeksrapport vindt u hieronder.

 

Bijlagen

Assessing Pipeline To Pipeline Competition Theoretical Framework And Application to GTS (PDF - 795.66 KB)