Kruimelpad

Jaarverslag NMa 2010

NMa bepleit meer informatie-uitwisseling toezichthouders

De mogelijkheden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om informatie uit te wisselen met andere toezichthoudende instanties zijn te beperkt. 'De NMa heeft op basis van de Mededingingswet niet de mogelijkheid informatie over gedrag waar andere toezichthouders op toezien door te spelen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst of de FIOD,' aldus Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter van de NMa, naar aanleiding van de publicatie van het NMa-Jaarverslag over 2010 met als thema Samenwerking. Don: 'Het zou mooi zijn als deze wettelijke belemmeringen worden weggenomen, want de intensieve samenwerking met andere toezichthoudende instanties werpt zijn vruchten af.'

Informatie verstrekt door het Openbaar Ministerie is gebruikt in de Limburgse bouwzaak die de NMa in 2010 heeft afgerond met aanzienlijke boetes wegens kartelvorming. Een ander voorbeeld is de zaak rondom de executieveilingen die via de Belastingdienst door de NMa is opgepakt. Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa vult aan: 'Ook op het gebied van de energie- en transportsector leidt informatie-uitwisseling tot zaken, uiteraard voorzien van de juiste juridische waarborgen.' Zo is de NMa in 2010 een onderzoek gestart naar colportage door energiebedrijven waarbij de NMa optrekt met de Consumentenautoriteit (CA). Deze zaak heeft in 2011 geleid tot twee boetes van de NMa wegens ondeugdelijke werving aan de deur. De huidige intensieve samenwerking tussen de CA, de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) en de NMa leidt in 2013 tot een fusie tussen de drie toezichthoudende instanties.

Samenwerking over de grenzen
Een ander voorbeeld is de samenwerking van de NMa met toezichthouders uit België, Duitsland, Polen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Oostenrijk op drie spoorroutes (corridors) die vanuit Nederland naar het achterland van Europa leiden. Met name het slechten van marktdrempels op Europees niveau is een belangrijke voorwaarde om deze markt verder te laten groeien. Momenteel werken de onafhankelijke toezichthouders op het spoor aan een samenwerkingsovereenkomst tussen. De formele ondertekening van deze overeenkomst vindt plaats op 9 juni 2011 in Den Haag.

Op energiegebied keurde de NMa in 2010 de regels goed voor het koppelen van de Nederlandse elektriciteitsmarkt met de Duitse markt. Deze goedkeuring is een belangrijke stap naar één interne elektriciteitsmarkt in Europa. De Nederlandse markt is in 2006 al gekoppeld met de Belgisch en Franse markt. In januari en april 2011 zijn de Scandinavische markt en de elektriciteitsmarkt van Groot-Brittannië via de Norned- en Brit-Nedkabel aan de Nederlandse markt gekoppeld. Door de koppeling nemen de mogelijkheden toe om de consument van goedkope en duurzame energie te voorzien. Bovendien zorgt de koppeling voor meer leveringszekerheid. Nu de Noordwest- Europese elektriciteitsmarkt in zijn geheel gekoppeld is, is er een geïntegreerde elektriciteitsmarkt ontstaan met een omvang van ongeveer zeventien keer de Nederlandse markt. Al deze koppelingen vergen nauwe samenwerking tussen Europese toezichthouders.

Internationaal congres
In 2010 heeft de NMa internationaal een leidende rol op zich genomen, onder meer door lid te worden van de Steering Group van het International Competition Network (ICN) dat meer dan 100 mededingingsautoriteiten wereldwijd vertegenwoordigt. De NMa is gevraagd om in 2011 in Den Haag het jubileumcongres van het ICN te organiseren. Bij het congres van 17 tot en met 20 mei worden ongeveer 500 deelnemers verwacht. Tijdens het congres wordt onder meer een langetermijnagenda voor het ICN vastgesteld. Omdat Nederland het congres organiseert, kan de NMa een eigen onderwerp voor de conferentie voorstellen: 'Competition Enforcement and Consumer Welfare: Setting the Agenda'. Het doel is om een internationaal referentiekader te ontwikkelen voor de manier waarop consumentenwelvaart bevorderd kan worden in de uitvoering en handhaving van de mededingingswetgeving.

 

Documenten

Jaarverslag NMa 2010 (PDF - 3.59 MB)